Founder Member

Jath Taluka Bahujan Shikshan Prasarak Mandal, Jath
Chandrakant Revappa Aivale

Chandrakant Revappa Aivale

President

Nandkumar Mukund Suryavanshi

Nandkumar Mukund Suryavanshi

Vice-President

Namdev Dadu Kamble

Namdev Dadu Kamble

General Secretary

Mr.Narayan shidu Shinde

Mr.Narayan shidu Shinde

Treasurer

Janardhan Sanga Waghmare

Janardhan Sanga Waghmare

Member

Sadashiv Sagappa Aivale

Sadashiv Sagappa Aivale

Member

Tukaram Shivgonda Shastri

Tukaram Shivgonda Shastri

Member

Uttam Chandu Hatekar

Uttam Chandu Hatekar

Member

Netaji Sukhadev Randive

Netaji Sukhadev Randive

Member

Maulali Imamso Nidoni

Maulali Imamso Nidoni

Member

Sushama Namdev Kamble

Sushama Namdev Kamble

Member